Tarieven fondsenwerving:

 

Na een gratis adviesgesprek sturen we u een offerte. In de offerte vermelden wij de strategie die we samen gaan bewandelen en die wij besproken hebben. Wij zijn altijd op zoek naar een win-win situatie waarin alle betrokken partijen voordeel hebben. Ook staat in de offerte vermeld welk bedrag we als voorschot rekenen. Onze ondersteuning met betrekking tot fondsenwerving kent daarbij twee varianten:

 

Lichte ondersteuning:

De klant levert een compleet uitgewerkt projectplan aan waar vrijwel geen aanpassing en advies meer bij  nodig is. Vervolgens regelen wij de fondsenwerving en hanteren 10% aan vergoeding van het binnengekomen bedrag.

 

Intensieve ondersteuning:

Wij helpen de klant bij het schrijven van het projectplan en zijn gedurende de hele projectduur beschikbaar voor advies. Aangezien we een breed netwerk hebben kan dit heel waardevol zijn en de slagingskansen van een project verhogen.  Bij intensieve ondersteuning hanteren we de volgende tarieven.

 

Projecten tot 20.000 euro:

Bij resultaat:

  • 20% van de fondsenwerving.

  • Gemiddelde tijdsinvestering aan projectondersteuning vanuit ons is ongeveer 60-80 uur per project.

 

Projecten tot 50.000 euro:

Bij resultaat:

  • 20% over de eerste 20.000 euro.

  • 10% over het overige resultaat.

  • Gemiddelde tijdsinvestering aan projectondersteuning vanuit ons is  dan meer dan 70-100 uur.

 

Projecten boven 50.000 euro:

Bij resultaat:

  • 20% over de eerste 20.000 euro.

  • 10% over de volgende 30.000 euro.

  • 5% over de inkomsten boven de 50.000 euro.

  • Gemiddelde tijdsinvestering aan projectondersteuning vanuit ons is  dan meer dan 100 uur.

Projectondersteuning:

Als er geen sprake is van fondsenwerving kunnen wij ook projectondersteuning bieden op het gebied van communicatie, marketing en multimedia. Het uurtarief voor marketing of strategisch advies bedraagt dan 75 euro. Het tarief voor het redigeren van teksten of het uitvoeren een pr-campagne bedraagt 50 euro per uur.  De tarieven voor multimediaondersteuning (bijvoorbeeld voor het maken van een videopromo, het monteren en bewerken van bestaand materiaal, etc.) is in overleg.  De uurtarieven zijn exclusief btw en reiskosten.